09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23230.00
 • AUD16295.33
 • CAD18180.50
 • CHF23408.09
 • CNY3474.02
 • DKK3292.47
 • EUR24723.99
 • GBP28771.93
 • HKD2988.86
 • INR309.13
 • JPY183.62
 • KRW19.05
 • KWD78083.43
 • MYR5310.15
 • NOK2416.08
 • RUB424.82
 • SAR6384.82
 • SEK2345.66
 • SGD16856.04
 • THB677.62
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền