09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22920.00
 • AUD16703.90
 • CAD18532.59
 • CHF25333.49
 • CNY3669.84
 • DKK3562.40
 • EUR26757.28
 • GBP31595.77
 • HKD2970.41
 • INR318.20
 • JPY203.81
 • KRW20.22
 • KWD78312.70
 • MYR5507.01
 • NOK2674.88
 • RUB334.13
 • SAR6297.16
 • SEK2582.48
 • SGD17189.37
 • THB704.43
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền