09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,705,000
 • Bán 5,840,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17258.23
 • CAD18694.23
 • CHF25026.18
 • CNY3639.75
 • DKK3624.10
 • EUR27214.67
 • GBP31873.07
 • HKD2972.18
 • INR314.31
 • JPY203.62
 • KRW20.35
 • KWD78322.29
 • MYR5535.62
 • NOK2780.49
 • RUB357.03
 • SAR6289.17
 • SEK2691.48
 • SGD17173.19
 • THB693.66
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền