09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,040,000
 • Bán 6,140,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23040.00
 • AUD16605.70
 • CAD18414.87
 • CHF25193.85
 • CNY3680.91
 • DKK3544.17
 • EUR26601.23
 • GBP30845.47
 • HKD2984.01
 • INR315.02
 • JPY207.13
 • KRW20.52
 • KWD78542.64
 • MYR5487.44
 • NOK2600.46
 • RUB344.54
 • SAR6331.48
 • SEK2576.60
 • SGD17063.16
 • THB697.14
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền