09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23260.00
 • AUD16457.41
 • CAD18316.22
 • CHF23459.54
 • CNY3487.16
 • DKK3307.71
 • EUR24841.72
 • GBP28985.43
 • HKD2992.93
 • INR308.22
 • JPY184.10
 • KRW19.06
 • KWD78184.79
 • MYR5324.31
 • NOK2422.89
 • RUB438.21
 • SAR6392.77
 • SEK2351.42
 • SGD16914.38
 • THB680.26
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền